«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի քոլեջը 2022-2023 ուստարում կատարում է ընդունելություն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի քոլեջը 2022-2023 ուստարում կատարում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով: Մանրամասները այստեղ։

Previous Article
Next Article