Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


2022թ. ապրիլի 15-ին Վանաձորի Հ.Թումանյանի անավան պետական համալսարանում Վահագն Դավթյանի պոեզիային նվիրված ասմունքի մրցույթի հաղթողների պարգևատրումը տեղի կունենա ս.թ. ապրիլի 28-ին, ժամը 1500-ին՝ ՎՊՀ վարչական մասնաշենքի դահլիճում:


Previous Article
Next Article