ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ (SMART CAFFE) ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2022Թ.  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  29-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ (SMART CAFFE) ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1.ՎՊՀ 2023թ. տարեկան  ծախսերի նախահաշվի նախագծի ներկայացում:

Զեկ․ՖՌԿ բաժնի վարիչ Մ. Թեմուրյան

2.Հաշվետվությունների քննարկում և հաստատում.

  • ֆակուլտետների  տարեկան հաշվետվություններ,
  • ուսումնական աշխատանքների հաշվետվություն,
  • գիտական աշխատանքների հաշվետվություն:

                                                                                  Զեկ․ Ֆակուլտետների դեկաններ, ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան,

գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան։

3.Աշխատանքային ռազմավարության գործողությունների կարճաժամկետ (օպերացիոն) պլանների հաստատում:

Զեկ․ֆակուլտետների դեկաններ։

4. Կանոնակարգի փոփոխությունների քննարկում և հաստատում:

  • «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում Դպրոցականների  օլիմպիադաների անցկացման կանոնակարգ։

Զեկ․ իրավաբան Ք․ Ղազարյան

5.Ընտրություններ /Դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար/:

Զեկ. գիտական խորհրդին կից մշտական մրցութային

հանձնաժողովի նախագահ Ֆ.Մովսիսյան

6․Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի դոցենտ, ի․գ,թ․Ք․Ղազարյանի ‹‹Աշխատանքային իրավունք դասընթացի խնդիրների ժողովածու››  ուսումնամեթոդական ձեռնարկի տպագրության երաշխավորության հարցը։

Ծանոթություն-ա)Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.-Գիտ.խորհուրդ –29.12.2022թ.:                                           

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

19.12.2022թ.

Previous Article
Next Article