Լոռու մարզի հեռավոր դպրոցների 12-րդ դասարանի աշակերտների համար

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը Լոռու մարզի հեռավոր դպրոցների 12-րդ դասարանի աշակերտների համար Zoom հարթակում կազմակերպում է 2022-2023 ուստարվա ընդունելության քննությունների մասնագիտական խորհրդատվություններ համալսարանի առաջատար դասախոսների միջոցով: Խորհրդատվությունները կանցկացվեն ս.թ. նոյեմբերից՝  ստորև նշված առարկաներից.

  • Հայոց լեզու,
  • Ռուսաց լեզու,
  • Անգլերեն,
  • Հայոց պատմություն,
  • Մաթեմատիկա,
  • Քիմիա,
  • Ֆիզիկա,
  • Կենսաբանություն:

Խորհրդատվություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ ric@vsu.am

Խորհրդատվությունները կանցկացնեն.

Հայոց լեզու և գրականություն

Խաչատրյան Գուրգեն – բ.գ.դ.,պրոֆեսոր

Բաբուռյան Հերմինե – բ.գ.թ., դոցենտ

Պետրոսյան Լիլիթ – բ.գ.թ., դոցենտ

Օտար լեզուներ

Ռուսաց լեզու

Առուստամյան Կարինե – բ.գ.թ.,դոցենտ

Անգլերեն

Գևորգյան Ամալյա – դասախոս

Պատմություն

Չատինյան Զոյա – դասախոս

Կենսաբանություն

Վարդանյան Զարուհի –կ.գ.դ., պրոֆեսոր

Սահակյան Գայանե – կ.գ.թ.,դոցենտ

Կիրակոսյան Մերի – կ.գ.թ., դոցենտ

Զալինյան Սերգեյ – կ.գ.թ.

Քիմիա

Ղազարյան Արմինե– ք.գ.թ.,դոցենտ

Հարությունյան Նաիրա – ք.գ.թ.

Քիքանյան Սարգիս – դասախոս

Բախչինյան Մարիամ – դասախոս

Ֆիզիկա

Շախկյան Անի – դասախոս

Մաթեմատիկա

Սաքանյան Մելիս – ֆ.մ.գ.թ.,դոցենտ

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար դիմել ՎՊՀ գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին, կամ գրել մեր ֆեյսբուքյան էջին:

Հեռ.` (0322) 4-18-53, (+37498) 09 07 22։

ՎՊՀ գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժին

Previous Article
Next Article