ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ «ZOOM» հարթակով

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ «ZOOM» հարթակով

2021Թ.  ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 04-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԻՍՏ

Գիտականխորհրդինիստնանցկացվումէառցանց (օնլայն)  «ZOOM» հարթակով:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված թեկնածությունների ընտրություններ:

Զեկ.` համալսարանի ռեկտոր Ռ.Սահակյան

2. Մագիստրատուրայի՝

  • «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա»,
  •  «Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ»,
  •  «Ծրագրային ճարտարագիտություն» մասնագիտությունների և բակալավրիատի
  • «Աշխարհագրություն» մասնագիտության ուսումնական պլանների քննարկում և հաստատում:

Զեկ.`ուսումնական աշխատանքների պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

 Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 2 օր    առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –04.11.2021թ.:

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

25.10.2021թ.

2021Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 4-Ի  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ ՎՊՀ-Ի ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ԱՆՁԱՆՑ

ՑՈՒՑԱԿ

ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                       Ս. Ս.  ԲԵԺԱՆՅԱՆ

25.10.2021թ.

Previous Article
Next Article