ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հոդվածները տրամադրվում են պատասխանատու քարտուղարին տարվա ընթացքում՝ մինչև ապրիլի 15-ը և հոկտեմբերի 15-ը:

«Հոդվածին ներկայացվող պահանջները» ներկայացված են «Հավելված 1»-ում«Գիտական տեղեկագրի» հրատարակման կանոնակարգը առկա է ՎՊՀ կայքէջում:

Մասնակցության հայտերը և հոդվածները անհրաժեշտ է ուղարկել պատասխանատու քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին` հետևյալ հասցեով`

Թ.Վ.Թադևոսյան – teghekagira@vsu.am,  հեռ. 093008380

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել հեռ. (0322) 4-18-53:

Խմբագրական խորհուրդ

Շահվերդյան Թ.Ս., բ.գ.դ. պրոֆեսոր (խմբագրական խորհրդի նախագահ, գլխավոր խմբագիր)

Փիլոյան Վ.Ա., բ.գ.թ., դոցենտ (խմբագրական խորհրդի նախագահի տեղակալ)

Թադևոսյան Թ.Վ., բ.գ.թ., դոցենտ (պատասխանատու քարտուղար)

Խմբագրական խորհրդի անդամներ

Հովհաննիսյան Լ.Շ., բ.գ.դ., ԳԱԱ  թղթ. անդամ

Մկրտչյան Գ.Մ. տնտ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԴ, Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան

Ագաբեկյան Ռ.Լ. տնտ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԴ, Մարքեթինգի և սոցիալ-տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ակադեմիա

Սավչենկո Ի.Ա., սոց.գ.դ.,  ՌԴ, Մոսկվայի քաղաքային մանկավարժական համալսարան, Նիժնի Նովգորոդի Ն.Ա. Դոբրոլյուբովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

Նիկոնովա Ն.Ե. բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՌԴ, Տոմսկի պետական համալսարան

Ազարյան Ռ.Ն., մ.գ.դ., պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարան

Կարապետյան Ի.Կ., մ.գ.դ.,  պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարան

Մկրտումյան Մ.Պ., հ.գ.դ., պրոֆեսոր, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Զաքարյան Ս.Ա., փ.գ.դ., պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարան

Քեռյան Գ.Մ., քաղ.գ.դ., պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարան

Վիրաբյան Ա.Ս., պ.գ.դ., պրոֆեսոր,  Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Գևորգյան Պ.Հ., մ.գ.դ., պրոֆեսոր

Մովսիսյան Ֆ.Վ., պ.գ.դ., պրոֆեսոր

Առուստամյան Կ.Ս., բ.գ.թ., դոցենտ

Բարսեղյան Ա. Ա., մ.գ.թ., դոցենտ

Ղազարյան Ք.Ս., իրավ.գ.թ.,  դոցենտ

Մալումյան Գ.Մ., բ.գ.թ., դոցենտ

Նազարյան Վ.Ռ., մ.գ.թ., դոցենտ

Պապոյան Հ.Մ., տնտ.գ.թ., դոցենտ

Ջաղինյան Ն.Ա., բ.գ.թ., դոցենտ

Վարդանյան Լ. Յու., բ.գ.թ., դոցենտ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2018
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2017
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2016
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Երևան: 2015