ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հոդվածները տրամադրվում են պատասխանատու քարտուղարին տարվա ընթացքում՝ մինչև ապրիլի 15-ը և հոկտեմբերի 15-ը:

«Հոդվածին ներկայացվող պահանջները» ներկայացված են «Հավելված 1»-ում«Գիտական տեղեկագրի» հրատարակման կանոնակարգը առկա է ՎՊՀ կայքէջում:

Հոդվածի տպագրման համար անհրաժեշտ է գրացվել, իսկ մասնակցության հայտերը  և հոդվածները պետք է ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով`

Թ.Վ.Թադևոսյան – teghekagira@vsu.am,  հեռ. 093008380

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել հեռ. (0322) 4-18-53:

Խմբագրական խորհուրդ

Ուղեցույց հեղինակների համար

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Արխիվ