поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Վանաձորի պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողների և «Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի» ուսանողական ծրագրային թիմի նախաձեռնությամբ «Արցախ պուրակում» «Բաց գրադարանն» արդեն իրողություն է:

«8-րդ դարում, երբ Հայաստանը բաժանված էր արաբների ու բյուզանդացիների միջև, նա կարողացավ  համախմբել արևմտամետ և արևելամետ հայ իշխաններին ու հոգևորականներին:

Back to top