поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Դեկտեմբերի 21-ին ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպել էր սեմինար-քննարկում

ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի «Կառավարում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող Ամալյա Մանյանը

ERASMUS+ PRINTel «Փոփոխություն լսարանում. նորարարական դասավանդման և ուսումնառության օժանդակում

Կայացել է բուհի գիտխորհրդի հերթական նիստը՝ 39 անդամներից 32-ի ներկայությամբ

ERASMUS+ PRINTel «Փոփոխություն լսարանում. նորա­րա­րական դասավանդ­ման և ուսումնառության օժան­դակում՝ Արևելյան  գործ­ընկե­րության երկրներում ուսա­նողի ուսումնական  փորձա­ռության բարելավման նպատակով» 

Լոռու մարզի դպրոցներում ավարտվեցին  մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով նախատեսված այցերը

Back to top