ՎՊՀ գիտական խորհուրդ

Վանաձորի  Հ. Թումանյանի  անվան  պետական համալսարանի  գիտխորհրդի անդամների ցուցակ

Հ/Հ

Ազգանունը, Անունը

Զբաղեցրած պաշտոնը

1.

Խաչատրյան    Գուրգեն

ՎՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար, գիտխորհրդի նախագահ

2. 

Անդրիասյան    Լիլիթ

ՎՊՀ «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության  3-րդ կուրսի  ուսանող

3.    

Առուստամյան Կարինե

ՎՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի վարիչ

4.

Ավագիմյան      Ռոդիկ

ՎՊՀ հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ

5.

Առաքելյան     Աշոտ

ՎՊՀ մաթեմատիկայի  ամբիոնի վարիչ

6.     

Բաղդասարյան Գոհար

ՎՊՀ գլխավոր հաշվապահ

7.     

Բարսեղյան    Նարինե

ՎՊՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի վարիչ

8.     

Բեժանյան         Սեդա

ՎՊՀ գիտքարտուղար

9.     

Գրիգորյան       Հերմինե

ՎՊՀ ֆիզիկամաթեմատիկական  ֆակուլտետի դեկան

10.  

Գևորգյան         Անուշ

ՎՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության պետ

11.  

Գևորգյան         Պարգև

ՎՊՀ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ

12.  

Դիլոյան       Կարինե

ՎՊՀ «Հայոց  լեզու  և  գրականություն » մասնագիտության մագիստրատուրա  1-ին կուրսի  ուսանող

13.  

Եդոյան             Ռաֆիկ

ՎՊՀ կենսաբանության ամբիոնի վարիչ

14.  

Եթիմյան           Գագիկ

ՎՊՀ փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

15.  

Թումանյան       Սուսաննա

ՎՊՀ ուսումն. աշխ. գծով պրոռեկտոր

16.  

Թումանյան        Անի

ՎՊՀ բանասիր. ֆակ. «Հայոց լեզու և գրակ.» մասնագիտ. 3-րդ կուրսի ուսանող

17.  

Ժամհարյան       Սամվել

ՎՊՀ պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան

18.  

Էքսուզյան          Սուրեն               

ՎՊՀ ինֆորմատիկայի և տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների  և  մոդելավորման ամբիոնի  դոցենտ

19.  

Խոյեցյան         Մերի

ՎՊՀ «Կառավարում»  մասնագիտության  3-րդ  կուրսի ուսանող

20.  

Հարությունյան  Հասմիկ

ՎՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

21.  

Հակոբյան        Հայկուհի

ՎՊՀ արվեստի ամբիոնի վարիչ

22.  

Հովհաննիսյան  Մարիետա

ՎՊՀ «Մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող

23.  

Ղազարյան        Արմինե

ՎՊՀ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ

24.  

Ղարագյոզյան   Վանդոս

 ՎՊՀ ՖԴ և ԱԻՀ ամբիոնի վարիչ

25.  

Մարկոսյան     Սվետլանա

ՎՊՀ «Դեղագործական քիմիա»  մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանող

26.  

Մելիքյան          Արթուր

ՎՊՀ գրադարանի տնօրեն

27.  

Մելիքյան          Նարինե

ՎՊՀ «Կենսաբանություն»  մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանող

28.   Մովսիսյան        Ֆելիքս

ՎՊՀ պատմության ամբիոնի վարիչ

29.  

Շահվերդյան     Թերեզա

ՎՊՀ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

30.  

Ոսկանյան Արման

ՎՊՀ իրավաբանական  բաժնի  պետ

31.  

Պողոսյան         Ալբերտ

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան

32.  

Պողոսյան         Սվետա

ՎՊՀ «Ինֆորմատիկա» մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանող

33.  

Սանթոյան        Արեն

ՎՊՀ գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր

34.  

Վարդանյան      Լուսիկ

ՎՊՀ օտար լեզվի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

35.  

Սարգսյան      Արմինե

ՎՊՀ ֆիզմաթ ֆակ. «Մաթեմատիկա» մասնագիտ. 4-րդ կուրսի ուսանող 
36.  

Սողոմոնյան      Նազելի

ՎՊՀ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանող

37.  

Վարդանյան     Զարուհի

ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան

38.  

Վիրաբյան     Մարտուն

ՎՊՀ տնտեսական մասի վարիչ

39.  

Փարսադանյան Սմբատ

ՎՊՀ ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ

40.  

Փիլոյան          Վալերի

ՎՊՀ գրականության ամբիոնի վարիչ

 

 

Մարզային օլիմպիադայի

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Ռեկտորատի նիստում

Մարտի 19-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն

ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

Վանաձորի պետական համալսարանն ընդգրկված է «PRINTeL

Մանրամասն

ՎՊՀ «սոխակները»՝ Դիլիջանի

Վանաձորի պետական համալսարանի «Բիայնա» երգչախումբը և

Մանրամասն

Վերապատրաստում

Սույն թվականի փետրվարի 19-23-ը Եվրամիության՝ Էրազմուս+

Մանրամասն

Ռեկտորատի նիստում

Մարտի 5-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն

Բանավեճի ակումբի

Ասում են` եթե միտքդ պայծառ չէ, դու կռվում ես, հակառակ

Մանրամասն

«Լեզուն և իմ

Ս.թ. փետրվարի 22-ին «Լեզուն և իմ հնարավորությունները»

Մանրամասն