Ռեկտորատ

Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտորատի անդամների ցուցակ
հ.հ. Ազգանուն Անուն Զբաղեցրած պաշտոնը
1 Խաչատրյան Գուրգեն Ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
2 Սարգսյան Գայանե Ռեկտորատի քարտուղար
3 Թումանյան Սուսաննա Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
4 Սանթոյան Արեն Գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր 
5 Գևորգյան Անուշ Ուսումնամեթոդական վարչության պետ
6 Բաղդասարյան Գոհար Գլխավոր հաշվապահ
7 Վիրաբյան Մարտուն Տնտեսական մասի վարիչ
8 Պողոսյան Ալբերտ Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան
9 Ժամհարյան Սամվել Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան
10 Շահվերդյան Թերեզա Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան
11 Գրիգորյան Հերմինե Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան
12 Վարդանյան Զարուհի Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան

Մարզային օլիմպիադայի

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Ռեկտորատի նիստում

Մարտի 19-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն

ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

Վանաձորի պետական համալսարանն ընդգրկված է «PRINTeL

Մանրամասն

ՎՊՀ «սոխակները»՝ Դիլիջանի

Վանաձորի պետական համալսարանի «Բիայնա» երգչախումբը և

Մանրամասն

Վերապատրաստում

Սույն թվականի փետրվարի 19-23-ը Եվրամիության՝ Էրազմուս+

Մանրամասն

Ռեկտորատի նիստում

Մարտի 5-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն

Բանավեճի ակումբի

Ասում են` եթե միտքդ պայծառ չէ, դու կռվում ես, հակառակ

Մանրամասն

«Լեզուն և իմ

Ս.թ. փետրվարի 22-ին «Լեզուն և իմ հնարավորությունները»

Մանրամասն