LeAGUe

   

Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս ուսումնառության ցանցի մշակում

Ծրագրի նպատակն է պայքարել աշխատաշուկայի պահանջների և աշխատուժի կարողությունների տարբերությունների պատճառով առաջացող գործազրկության դեմ: Աշխատաշուկայի փոփոխություններին զուգահեռ անհրաժեշտ է շարունակ բարելավել աշխատուժի հմտությունները և ընդլայնել հասարակության ներգրավվածությունը աշխատանքային կյանքում: Ցկյանս ուսումնառությունը ենթադրում է աշխատուժի շարունակական վերապատրաստում:

Ծրագիրը նախատեսում է ծավալել համապատասխան աշխատանքներ բուհի և ազգային քաղաքականության հետ: Նախագծի շրջանակներում կմշակվի ցկյանս ուսումնառության իրականացման շրջանակ վերոնշյալ երեք երկրներում: Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է.

 • Ձևավորել իրավական և վարչական շրջանակ, որտեղ կարող են գործել ուսումնական հաստատությունները` որպես ցկյանս ուսումնառության հաստատություններ.
 • մշակել մեթոդների համակարգ օժանդակելու ուսումնական հաստատություններին ցկյանս ուսումնառություն իրականացնելու հարցում.
 • ընդլայնել Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի քաղաքացիների ներգրավվածությունը հասարակական կյանքում, խրախուսել անհատական զարգացումը, մրցունակությունը ցկյանս ուսումնառության որակի քաղաքականության և ծրագրերի միջոցով:

Ծրագրի համակարգող` Լինեուս համալսարան, Շվեդիա

Կոնտակտային անձ` Ուլֆ Ռոզեն

Գործընկեր բուհեր և հաստատություններ

 • Հայաստանի ագրարային համալսարան, Հայաստան
 • Կրթության և գիտության նախարարություն, Ուկրաինա
 • Ռուս-հայկական /Սլավոնական/ համալսարան, Հայաստան
 • Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարան, Հայաստան
 • Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգա, Հայաստան
 • Իլիայի պետական համալսարան, Վրաստան
 • Յակոբ Գոգեբաշվիլի Թելավի համալսարան, Վրաստան
 • Վրաստանի մեծահասակների կրթության ասոցիացիա, Վրաստան
 • Խարկովի ռադիոէլեկտրոնիկայի ազգային համալսարան, Ուկրաինա
 • Ուկրաինայի ազգային տեխնիկական համալսարան, Ուկրաինա
 • Դանիայի տեխնիկական համալսարան, Դանիա
 • Կրթության և գիտության նախարարություն, Հայաստան
 • Կրթության և գիտության նախարարություն, Վրաստան
 • Գավառի պետական համալսարան