Տեմպուս

Տեմպուսը Եվրոպական Միության ծրագիր է` ուղղված բարձրագույն կրթության համակարգի արդիականացմանը:

Տեմպուս ծրագրի վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը կարող եք գտնել հետևյալ կայքէջում` www.eacea.ec.europa.eu կամ Տեմպուս ծրագրի ազգային գրասենյակից: