Ընդունելություն քոլեջ

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի քոլեջում 2014-2015 թթ. կատարվում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով 

Մասնագիտություններ

կրթության հիմքը

ուսման տևողությունը

տեղերի թիվը

2014-2015

տարեկան վարձը` վճ.  համակարգում (դրամ)

անվճար ուսուց.

վճարովի ուսուց.

Թարգմանություն և գործավարություն

9-ամյա

4 տարի

10

10

-

Թարգմանություն և գործավարություն

12-ամյա

3 տարի

10

10

120 000

Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ*

12-ամյա

3 տարի 

-

20

120 000

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

12-ամյա

3 տարի

10

10

120 000

Սպասարկման կազմակերպում

12-ամյա

2 տարի

10

10

120 000

Դիմորդը` միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար տվյալ Հաստատությունում նախապես վճարում է 1000 (հազար) ՀՀ դրամ: Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և ընդունելության արդյունքից` վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:

* Այս մասնագիտության գծով գործում է հեռակա ուսուցում:

Քոլեջի առաջադիմող շրջանավարտների 10%-ը առանց ընդունելության քննությունների կարող է ընդունվել բուհի համապատասխան մասնագիտության 2-րդ կուրս` փոխատեղման կարգով:

Առկա ուսուցման մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդի փաստաթղթերը ընդունվում են հուլիսի 3-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, իսկ հեռակա ուսուցման համար` մինչև նոյեմբերի 25-ը:

Անվճար և վճարովի տեղերում մրցույթն անցկացվում է օգոստոսի 26-ից 27-ը: