Նախապատրաստական դասընթացներ

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը կազմակերպում է 2015-16 ուս. տարվա ընդունելության քննությունների նախապատրաստական  դասընթացներ:

Դասընթացները կազմակերպվում են 8 ամիս տևողությամբ, շաբաթական երկու անգամ հետևյալ առարկաներից.

 • հայոց լեզու,
 • հայ գրականություն,
 • ռուսաց լեզու,
 • ռուս գրականություն,
 • անգլերեն լեզու,
 • հայ ժողովրդի պատմություն,
 • ընդհանուր պատմություն,
 • աշխարհագրություն,
 • մաթեմատիկա,
 • ֆիզիկա,
 • քիմիա,
 • կենսաբանություն:

 

Յուրաքանչյուր առարկայի ուսուցման արժեքը մեկ ամսվա համար  կազմում է 10 000 դրամ:

Դասընթացն ավարտած և ՎՊՀ ընդունված ունկնդիրներին տրվում են առավելություններ.

 • Վանաձորի պետական համալսարան անվճար հիմունքներով  ընդունված ունկնդրին վերադարձվում է դասընթացի համար վճարված գումարը ամբողջությամբ:
 • Վանաձորի պետական համալսարան վճարովի հիմունքներով  ընդունված  ունկնդրի` դասընթացի համար վճարված գումարը հաշվանցվում է առաջին կուրսի երկրորդ կիսամյակի համար նախատեսվող ուսման վճարում:

Դասընթացին մասնակցելու համար  անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում-հայտ և կնքել պայմանագիր:     

     Դասընթացների  սկիզբը`  2014 թ. հոկտեմբերի 6-ից:

     Դիմումների ընդունելությունը  մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 2-ը:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ  կրթական բարեփոխումների, համագործակցության  և կապերի բաժիններ,

 հեռ.`   (0322) 4-18-53, հասցե`Տիգրան Մեծի 36,

 էլեկտրոնային հասցե` foreign @vspi.am: