Ռեկտորատի նիստում

Հոկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական

Մանրամասն

Գերմաներեն ուսանելու նոր

Հոկտեմբերի 13-ին Վանաձորի պետական համալսարանում

Մանրամասն

ՈՒԳԸ գիտաժողով ՎՊՀ-ում

Հոկտեմբերի 13-ին Վանաձորի պետական համալսարանում տեղի

Մանրամասն

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ

 Վանաձորի պետական համալսարանի մանկավարժության ֆակուլտետի 

Մանրամասն

«Մամուլի լեզու» դասընթացի

Վանաձորի պետական համալսարանի և Պոզնանի Ադամ Միցկևիչի

Մանրամասն

Այց ՎՊՀ գրադարան

Հոկտեմբերի 11-ին Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն

Լուսանկարչական ցուցահանդես

Հոկտեմբերի 11-ին ՎՊՀ-ում տեղի ունեցավ մանկավարժության

Մանրամասն

20 տարվա հետքերով

2017 թվականի հոկտեբերի 6-ը Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն