Հինգշաբթի, 28 Դեկտեմբերի 2017 09:24

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ կառավարության  2017 թ. օգոստոսի 24-ի նիստի որոշմամբ՝ կուրությունը կանխարգելելու նպատակով 2018 թ.  իրականացվելու են կատարակտի վիրահատություններ, կազմակերպվելու է կատարակտով տառապող հիվանդների բժշկական օգնություն, ինչպես նաև  շարունակական հսկողություն. կարող են օգտվել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և հետբուհական մասնագիտական կրթություն իրականացնող կազմակերպությունների գիտամանկավարժական և պրոֆեսորադասախոսական կազմը (60 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի, մասնագիտական գործունեության առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող անձինք):

Մանրամասների համար դիմել ՎՊՀ արհկոմ:

Մարզային օլիմպիադայի

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Ռեկտորատի նիստում

Մարտի 19-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն

ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

Վանաձորի պետական համալսարանն ընդգրկված է «PRINTeL

Մանրամասն

ՎՊՀ «սոխակները»՝ Դիլիջանի

Վանաձորի պետական համալսարանի «Բիայնա» երգչախումբը և

Մանրամասն

Վերապատրաստում

Սույն թվականի փետրվարի 19-23-ը Եվրամիության՝ Էրազմուս+

Մանրամասն

Ռեկտորատի նիստում

Մարտի 5-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն

Բանավեճի ակումբի

Ասում են` եթե միտքդ պայծառ չէ, դու կռվում ես, հակառակ

Մանրամասն

«Լեզուն և իմ

Ս.թ. փետրվարի 22-ին «Լեզուն և իմ հնարավորությունները»

Մանրամասն