Կայացավ Վանաձորի պետական համալսարանի 2023-2024 ուստարվա գիտխորհրդի առաջին նիստը

Կայացավ Վանաձորի պետական համալսարանի  2023-2024 ուստարվա գիտխորհրդի առաջին նիստը

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան  գիտխորհրդի նիստի օրակարգը հաստատելուց հետո ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ուսումնամեթոդական հանձնաժողովի նախագահ Լուսինե Կոստանդյանը ներկայացրեց  «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի Ուսանողների գիտելիքների ստուգման, հաշվառման և գնահատման կանոնակարգում և Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամի ներքին կարգապահական կանոններում  փոփոխությունները:

Գիտխորհուրդը հաստատեց վերոնշյալ  կանոնակարգում և կանոններում առաջարկված փոփոխությունները:

Previous Article
Next Article