էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն

էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն