поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

«Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ՝ հետևյալ պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Ամբիոնի վարիչի

Կենսաբանության ամբիոնի - կ.գ.դ., պրոֆեսոր և/կամ կ.գ.թ., դոցենտ

Գրականության ամբիոնի- բ.գ.դ., պրոֆեսոր և/կամ բ.գ.թ., դոցենտ

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել ըստ  գոյություն ունեցող կարգի:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել ՎՊՀ ընդհանուր բաժին:

Փաստաթղթերը ներկայացնելու ժամկետը` մեկ ամիս սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել համալսարանի գիտական մաս, հեռախոս`  2-09-17,  0322 4-18-55-148:   

           

            «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամ

 

 

Back to top