поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐԻ 2018-2019 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

(ՎՃԱՐՈՎԻԱՌԱՆՑ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ) ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՈՒՍԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

 

Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. սեպտեմբերի 1-ից 30-ը:           

Մանրամասների համար դիմել ՎՊՀ ասպիրանտուրայի բաժինհեռ.՝ 41854, լրացուցիչ 161: 

 

    Ասպիրանտուրայի բաժին

Back to top