поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

2018թ. նոյեմբերի 6-ին ՎՊՀ ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան՝ նվիրված 

Մայիսյան հերոսամարտերին և Հայաստանի 1-ին հանրապետության հռչակման 100-ամյակին: Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է:

Գիտական նստաշրջանին ներկայացված լավագույն զեկուցումները տպագրվելու են ՎՊՀ ՈՒԳԸ «Գիտական հոդվածների ժողովածու»-ի հերթական համարում:

Գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2018 թ. սեպտեմբերի 12-ը ՈՒԳԸ էլփոստի հասցեին ուղարկել մասնակցության հայտը, գիտական ղեկավարի կարծիք-երաշխավորագրի սքանավորված տարբերակը (էլ. փոստի հասցեն` Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

1. 

Բուհ, գիտահետազոտական կենտրոն (ամբողջական անվանումը)

 

2. 

Ֆակուլտետ

 

3.

Ամբիոն

 

4.

Կարգավիճակ (բակալավրիատի ուսանող, մագիստրանտ, հայցորդ, ասպիրանտ, երիտասարդ գիտնական)

 

5. 

Կուրս (կրթական ծրագրով ուսուցման տարի)

 

6.

Բաժանմունքի անվանումը, որտեղ ցանկանում եք ներկայացնել զեկուցումը

 

7. 

Հոդվածի գիտական ղեկավարի գիտական աստիճան, կոչում, անուն, ազգանուն

 

8.

Զեկուցման (հոդվածի) ամբողջական վերնագիրը

 

9.

Էլեկտրոնային փոստի հասցե

 

10. 

Բջջային հեռախոսահամար

 

ՎՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերության

նախագահ Լիլիթ Պետրոսյանին

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳԻՐ

            Հարգելի՛ տիկին Լ. Պետրոսյան,

            Ձեզ ենք ներկայցնում մեր ամբիոնի կողմից «ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու»-ում

տպագրության երաշխավորված հետևյալ հոդվածը.

 

Հեղինակի անուն ազգանունը

 

Հոդվածի վերնագիրը

 

Հրատարակության ներկայացնող ամբիոնը (ֆակուլտետ, ամբիոն)

 

Գիտ. ղեկավարի գիտական աստիճանը, կոչումը, անունը և ազգանունը

 

Հոդվածի վերաբերյալ կարծիք (նորույթ, արդիականություն)

 

 

 

Ամբիոնի վարիչ

 

 

 

/                    /

 

 

ստորագրություն

 

 

Գիտական ղեկավար

 

 

 

/                    /

 

 

ստորագրություն

 

 

       

     .     . 2018թ.

 

Back to top