поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի վերաբերյալ «Ֆորտունա» հեռուստաընկերության եթերով պարբերաբար հեռարձակվող տեսանյութերը կարելի է դիտել

յուրաքանչյուր հինգշաբթի՝ ժ. 21:00 «Մոլորակ» լրատվականի գլխավոր թողարկման ընթացքում (կրկնությունը՝ ուրբաթ՝ ժ. 08:00, 10:55, 15:55), և կիրակի՝ ժ. 20:00 կամ 21:00  (կրկնությունը՝ երկուշաբթի՝ ժ. 08:00, 10:55, 15:55):

Back to top