2022Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 27-ԻՆ, ԺԱՄԸ՝ 12:30 ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2022ԹՀՈՒՆԻՍԻ 27-ԻՆ,   ԺԱՄԸ՝  1230  ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՆ ԱՆՑԿԱՑՎՈՒՄ Է ԱՌՑԱՆՑ (ՕՆԼԱՅՆ)  «ZOOM» ՀԱՐԹԱՐԿՈՒՄ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. «Պատմություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի (022201.01.7) ուսումնական պլանի հաստատում:

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր` գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում` վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –27.06.2022թ.:                                           

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

22.06.2022թ.

Previous Article
Next Article