2022Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 07-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2022Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 07-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ,
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Կարգի քննարկում և հաստատում:
* Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգ։

Զեկ.՝ աշխատախմբի ղեկավար,
իրավաբան

Ծանոթություն.  — ա) Առաջարկները ներկայացնել գրավոր` գիտքարտուղարին, մինչև 06.06.2022թ., ժամը՝1745:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում` վարչական- գիտ.-Գիտ.խորհուրդ –07.06.2022թ.:                                             

Գիտքարտուղար Ս.Բեժանյան

03.06.2022թ.

Previous Article
Next Article