2022Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2022Թ.  ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Հաղորդում մագիստրոսի կրթական ծրագրով և բակալավրի ու անընդհատ ինտեգրված կրթական ծրագրով ՄԿԾ-ների վերաբերյալ:


Զեկ. ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

2.ՎՊՀ ամբիոնների՝ 2021-22թթ.  ուս.տարվա գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության վերլուծություն:

Զեկ. գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

3. Ատենախոսությունների  թեմաների, ղեկավարների, ուսումնական և անհատական պլանների   հաստատում:

 Զեկ.՝ գիտահետազոտական աշխատանքների,  նորարարությունների և համագործակցության բաժնի  ղեկավար Ա.Հարությունյան

4.  Հայոց  լեզվի  և  գրականության  ամբիոնի  դոցենտ  Վ.  Փիլոյանի՝ «Այսօր և միշտ»  գրականագիտական հոդվածների  և ուսումնասիրությունների ժողովածուի տպագրության երաշխավորելու  հարցը:

Զեկ.՝ գիտքարտուղար Ս.Բեժանյան

5.Ընտրություններ /Դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար/:

Զեկ. գիտական խորհրդին կից մշտական մրցութային

հանձնաժողովի նախագահ Ֆ.Մովսիսյան

ՑՈՒՑԱԿ 2022Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ  27-Ի ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻՆ ԴՈՑԵՆՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՄԱՆ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ

Ծանոթություն.  ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական գիտ. Գիտ.խորհուրդ –                 27.10.2022թ.:                                           

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

17.10.2022թ.

Previous Article
Next Article