ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

2021Թ.  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 23-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ


ՕՐԱԿԱՐԳ

1.Գիտական խորհրդի  2021-2022 ուստարվա  աշխատանքային պլանի քննարկում և  հաստատում:

Զեկ.՝ գիտքարտուղար Ս.Բեժանյան

  1. 2022/2023 ուստարվա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի, ընդունելության տեղերի և վարձավճարների հաստատում:

Զեկ.՝ կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի վարիչ Ա.Գևորգյան

  1. ՎՊՀ ամբիոնների՝ 2020-21թթ. ուս.տարվա գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության վերլուծություն:

Զեկ.՝ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

  1. Գիտական խորհրդին կից մշտական հանձնաժողովների հաշվետվություններ:

Զեկ.՝ հանձնաժողովների նախագահներ

   5.Կարգերի և կանոնակարգերի  քննարկում և հաստատում:

5.1.«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի կանոնակարգը՝ առաջարկություններով:

5.2.«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի մագիստրատուրայի  հեռակա ուսուցման համակարգի 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգ:

5.3. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի նորարարական մեթոդներով դասավանդման և տեսաձայնագրված դասի «Գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի կազմակերպման, անցկաման կարգ

   5.4.«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Մագիստրոս» ժողովածուի հրատարակման կանոնակարգ:

   5.5.«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողական նպաստների, պետական և անվանական կրթաթոշակների տրամադրման կարգի 38-րդ կետում հավելում կատարելու մասին:

  5.6.«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի

ներքին կարգապահական կանոնների փոփոխություն /45 և 46 կետերի/:

Զեկ.՝ իրավաբան  Ք.Ղազարյան

6.Ընտրություններ:

Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 2 օր    առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –23.09.2021թ.:

Գիտքարտուղար ՝ Ս.Ս. Բեժանյան

13.09.2021թ.

ՑՈՒՑԱԿ

2021Թ.  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ԱՆՁԱՆՑ

Հ/ՀԱզգանուն, անունԾննդյան թիվԱշխատավ. և զբաղեցրած պաշտոնըԳիտական աստ. և կոչումըԳիտ. մանկ.Գիտական կոչման համար
1.Հարությունյան Սերգեյ 1953թ.Արվեստի և սպորտի ամբիոնի դոցենտդոցենտ23Պրոֆեսորի գիտական կոչման համար
2.Դոխոլյան Գոհար1979թ.«Օտար լեզուներ և գրականություն» ամբիոնի ասիստենտբ.գ.թ.14Դոցենտի գիտական կոչման համար
3.Քանարյան Գայանե1974թ.«Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի ասիստենտֆմ.գ.թ., դոցենտ20Դոցենտի գիտական կոչման համար /ինֆորմատիկա մասն./

ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ Ս. Ս.  ԲԵԺԱՆՅԱՆ

13.09.2021թ.

Previous Article
Next Article