ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

2021Թ.  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 13-ԻՆ` ԺԱՄԸ  16.00 – ԻՆ, ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ  ՆԻՍՏ

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. 2022-23 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով ընդունելության  մասնագիտությունների ցանկի հաստատում /առկա, հեռակա/:

Զեկ.՝ կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի ղեկավար Ա.Գևորգյան

                      Ծանոթություն.  — ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր    առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –13.09.2021թ.:

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

07.09.2021թ.

Previous Article
Next Article