Հայտարարություն

Հայտարարություն

Գորիսի պետական համալսարանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-28-ը կազմակերպում է «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովը՝ նվիրված Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 55-ամյակին:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել Հայաստանի, Արցախի, ինչպես նաև արտասահմանյան գիտակրթական կազմակերպությունների գիտնականները, մասնագետները, ասպիրանտներն ու հայցորդները:

https://gorsu.am/en/news/%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%a8-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d5%be-%d5%b4%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9%d5%ab-%d6%85%d5%bb%d5%a1-2/?fbclid=IwAR1rlpVxsqmPJGchrth4bNB_bC5JXIK0wzrsxH18_n8LxNspVs-gmGk58yc
Previous Article
Next Article