Ի գիտություն Վանաձորի պետական համալսարան ընդունված դիմորդների

Ի գիտություն Վանաձորի պետական համալսարան ընդունված դիմորդների

ՎՊՀ ընդունված դիմորդները սեպտեմբերի 1-ին համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ են ներկայացնելու հետևյալ փաստաթղթերը

 1. Ավարտական փաստաթուղթ՝ ատեստատ կամ դիպլոմ (բնօրինակը).
 2. 1 լուսանկար (3 x4 սմ չափսի).
 3. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական) բնօրինակը և պատճենը.
 4. Զինվորական գրքույկ (բնօրինակը)՝ առկայության դեպքում
 5. ԳԹԿ վկայական, որտեղ նշված է միասնական քննությունների գնահատականները (բնօրինակը)
 6. Արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող հետևյալ փաստաթղթերը՝

ԿԵՏ 89

 • Տեղեկանք զինծառայողի զոհվելու մասին (բնօրինակը և պատճենը )
 • Մահվան վկայականը (բնօրինակը և պատճենը)
 • Դիմորդի ծննդյան վկայականը (բնօրինակը և պատճենը)
 • Զինհաշմանդամ դիմորդի 1-ին կամ 2-րդ կարգը հավաստող փաստաթուղթը (բնօրինակը) զինհաշմանդամ դիմորդի անձնագիրը (բնօրինակը և պատճենը)

ԿԵՏ 90 — 1

 • Անձնագիրը և ծննդյան վկայականը (բնօրինակը և պատճենը)
 • Տեղեկանք 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ կամ մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամ լինելու մասին (բնօրինակը և պատճենը)

90 — 2

 • Անձնագիրը և ծննդյան վկայականը (բնօրինակը և պատճենը)
 • Առանց ծնողական խնամքի մնալու մասին հավաստող փաստաթղթերը (բնօրինակը և պատճենը)

ԿԵՏ 91

 • Զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը)

ՎՊՀ  ռեկտորատ

Previous Article
Next Article