Գիտխորհրդի արտահերթ նիստ

Գիտխորհրդի արտահերթ նիստ

Սեպտեմբերի 13-ի գիտխորհրդի արտահերթ նիստը մեկնարկեց քվորումի առկայությամբ՝ օրակարգի միակ հարցի հաստատմամբ: ՎՊՀ կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի ղեկավար Ա. Գևորգյանը ներկայացրեց 2022-23 ուստարվա  բակալավրի կրթական ծրագրով ընդունելության  մասնագիտությունների ցանկը, որը հաստատվեց միաձայն քվեարկությամբ:

ՎՊՀ մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի՝ 08.09.21 թ. նիստի որոշումը ՎՊՀ գիտխորհրդին ներկայացրեց ամբիոնի վարիչ Հ. Օհանյանը՝ առաջարկելով 2022-2023 ուստարվա ընդունելության բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրի մասնագիտությունների ցանկի նախագծում կատարել փոփոխություններ՝ առկա և հեռակա ուսուցման համակարգում ներառելով «Մաթեմատիկա» մասնագիտությունը՝ 011401.05.6 դասիչով: Առաջարկն ընդունվեց քվեարկողների ձայների մեծամասնությամբ:

Previous Article
Next Article