ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպություն  «Վանաձոր Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ

Պաշտոնի անվանում՝ Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժնի  հաշվապահ

Աշխատանքի վայր  ք․Վանաձոր Տիգրան Մեծի 36

Աշխատաժամանակ  Լրիվ (1 դրույք)

Աշխատավարձը  պայմանագրային

Դիմելու վերջնաժամկետ  09.12.2022թ.

Աշխատանքի նկարագիր

ՖՌԿ բաժնի հաշվապահը՝

-կազմում և ստուգում է աշխատավարձի և արձակուրդայինի հաշվարկի ցուցակները,

-կատարում է անաշխատունակության թերթիկների հաշվարկը, դուրս գրումը, աշխատաժամանակի հաշվառման թերթիկների ստուգումը և ուղղումը,

-կատարում է ժամավճարով և պայմանագրային աշխատողների աշխատավարձի հաշվարկը և դուրս գրումը,

-կատարում է խրախուսումների, պարգևավճարների հաշվարկը և դուրսգրումը

Պահանջվող որակավորում

Բարձրագույն կրթություն, առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, ՀԾ պարտադիր իմացություն, հաստիքին վերաբերող այլ կարողություններ և իմացություններ

Պահանջվող փաստաթղթեր՝

1) անձը հաստատող փաստաթուղթ,

2) սոցիալական ապահովության քարտ կամ սոցիալական ապահովության քարտ չունենալու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշ կամ հանրային ծառայության համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանք,

3) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը և  առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժը հիմնավորող փաստաթուղթ

4) աշխատողը կարող է իր նախաձեռնությամբ ներկայացնել իրեն բնութագրող այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնագիտական պատրաստվածության, որակավորման և դրանց կիրառման վերաբերյալ տվյալներ կամ փաստաթղթեր:

Դիմելու կարգը և ժամանակացույցը — Հետաքրքրված թեկնածուները պետք է ներկայացնեն իրենց դիմումները Վանաձոր Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ընդհանուր բաժին մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 09-ը, ժամը 17։45 ներառյալ։

Ծանոթություն՝ աշխատանքը համարվում է ժամանակավոր՝ մինչև հիմնական աշխատակցի ֆիզ. արձակուրդից վերադառնալը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել՝

Հեռախոս՝ 032243096  info@vsu.am

Հայտարարության տեղադրման ամսաթիվ  «29» նոյեմբերի 2022 թ․  

Previous Article
Next Article